fbpx

Müügitingimused

Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad unestiil.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Unestiil OÜ (edaspidi Veebipood unestiil.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad unestiil.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood sunestiil.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.unestiil.ee

4) Sunestiil OÜ on isikuandmete vastutav töötleja,  Unestiil OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Swedpank AS-le.

Hinnainfo
1) Unestiil OÜ on käibmaksukohuslane, seega sisaldavad hinnad käibemaksu.

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Veebipood unestiil.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

5) Unestiil.ee e-poes on kõik hinnad eurodes (€).

Tellimuse vormistamine
1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud väljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis.

3) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

4) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 13.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14:00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Nädalavahetusel pakke ei postitata.

5) Tellitud toodete eest on võimalik tasuda: krediitkaardiga (e-poes aktsepteeritakse Visa ja Mastercard krediitkaardiga tehtavaid makseid), internetipanga kaudu (e-poes on võimalik kasutada Swedbank, SEB, LHVpank, Luminor ja Coop pangalinki).

Müügilepingu jõustumine
1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood sunestiil.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood unestiil.ee poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood unestiil.ee -le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Vääramatu jõud
1) Veebipood Unestiil.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Unestiil.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

2) Veebipood Unestiil.ee ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.

Isikuandmete töötlemine 
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel Unestiil.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Unestiil.ee .

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Intellektuaalne vara  ja selle kasutamine
1) Kõik intellektuaalne vara  www.unestiil.ee veebilehel ja Facebook fännilehel on Unestiil OÜ omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.

2) Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.

Pretensioonide esitamise kord
1) Veebipood Unestiil.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Unestiil.ee poole.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Unestiil.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Unestiil.ee

5) Veebipood Unestiil.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile unestiil@gmail.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Unestiil.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Unestiil.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood unestiil.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Kohaletoimetamine
1) Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires Itella SmartPOSTi, DPD või Omniva vahendusel. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani välisriiki Itella SmartPOSTi või Omniva vahendusel.

2) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood unestiil.ee tellimuse 2-5 tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Toode jõuab kliendini 3-10 päeva jooksul. Maksimaalne tarneaeg on kuni 1,5 nädalat.

3) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

4) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5) Veebipood unestiil.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood unestiil.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Tagastamisele või ümbervahetamisele kuuluv Toode ei tohi omada kasutamise märke (määrdunud, parfüümi lõhn, kahjustatud).  Unestiil.ee ei ole kohustatud tagasi võtma kaupa, mille seisukord on halvenenud, halvenenud kauba transpordikulud kannab Tarbija.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise soov vabas vormis  ning saata see e-postiaadressile unestiil@gmail.com  hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama soovi esitamisele järgneva 5 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale, tagastamisega seotud kulud kannab tarbija.

5) Veebipood Unestiil.ee tagastab  kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, v.a Tarbija ostetud eseme kättetoimetamise kulud, kuni 10 eurot.